• تاریخ : دوشنبه - ۱۴ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    شاه خوبان

    آذر ۲۱, ۱۳۹۸

    نقدی بر غزل شاه خوبان حافظ!

    به قلم: دکتر سعید خیرخواه □ وقتی شنیده بودم، کودکی سنگ به دیوار دبستان می‌زد، امّا هسته‌ی زردآلو را هم روی سجاده‌ی بی‌رنگ پدر تف می‌کرد؛ امّا ندیده بودیم کسی از دیوار دبستان پایین آمده، از علف‌های خشک آیه‌های قدیمی پنجره بسازد یا ریسمانی برای بالارفتن از بام‌های خیالی دیگر ببافد و یا خدای‌ناکرده با […]