• تاریخ : دوشنبه - ۱۴ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    شعر و ادبیات

    شهریور ۲۲, ۱۳۹۷

    تاثیر مشروطه در شعر و ادبیات

    پرفسور سید حسن امین را نباید صرفا با حقوق که رشته تخصصی وی است، بلکه باید با ادب و هنر شناخت. وی اعتقاد دارد که آبشخور فکری و ذهنی شاعر و ادیب، جامعه است و برای همین است که اساسا شعر در عصر پیش و پس از مشروطه، تفاوت‌های عمیقی پیدا می‌کند. وی قالب را […]