• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    شهراشکذر

    شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

    نگاهی به ادبیات شفاهی شهراشکذر

    پایگاه خبری نمانامه: در این تحقیق به بررسی و پژوهش درمورد ادبیات شفاهی شهر اشکذر می پردازیم ابتدا دراین مقدمه به تعاریفی از ادبیات شفاهی وتعدادی ازموضوعات مورد بررسی آن می پردازیم .معادل ادبیات شفاهی درانگلیسی است که درزبان فارسی به فرهنگ عامه ، فرهنگ مردم ، دانش عوام ، فرهنگ توده و …… ترجمه […]