• تاریخ : چهارشنبه - ۲ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    شولتسه هولتوس

    آبان ۶, ۱۳۹۸

    علل سقوط رضا شاه و سقوط ایران!

    به قلم: زنده یاد دکتر انور خامه ای □ رضاشاه با موافقت دولت‌های انگلیس و شوروی به سلطنت رسیده بود و در سال‌های اول فرمانروایی خود، روابط دوستانه و محکمی با این دو دولت داشت. ولی پس از روی‌کارآمدن هیتلر و نازی‌ها در آلمان، به‌تدریج به اقدام‌هایی دست زد که موجب نارضایی آن دو دولت […]