• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    شوونیسم

    مهر ۶, ۱۳۹۸

    نقدی بر شوونیسم و پان آریائیسم!

    به قلم : دکتر فاروغ صفی زاده متأسفانه در کشور ما تاکنون نقد علمی به شیوه‌ی آکادمیک یا اصلاً وجود نداشته و یا براساس ذهنیّات تقریباً ناآگاه منتقد صورت پذیرفته است، به‌خصوص در مسایل نژادشناسی و زبان‌شناسی که کسانی در این وادی به نقد می‌پردازند که کوچک‌ترین آگاهی از زبان‌شناسی علمی و نژادشناسی ندارند. در […]