• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - اسفند - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  صادق چوبک

  نگاهی به کتاب تنگسیر!
  آبان ۲, ۱۳۹۸

  نگاهی به کتاب تنگسیر!

  صادق چوبک و صادق هدایت و بزرگ علوی را پدران داستان‌نویسی مدرن ایران می‌دانند که هرکدام برگی از این وادی را رقم زده‌اند. چوبک از اقلیم جنوب ایران، بوشهر، برخاسته است. جنوب ایران و ادبیاتش خود دارای ویژگی‌هایی است که جداگانه می‌شود به آن پرداخت.تنگسیر نخستین رمان اوست. او سنگ بنای این رمان را بر […]

  فضاهای سیاه، تلخ و زهرآگین در آثار صادق چوبک!
  آبان ۱, ۱۳۹۸

  فضاهای سیاه، تلخ و زهرآگین در آثار صادق چوبک!

  در دهه ۱۳۲۰ و دوره‌ای که چوبک نوشتن آغاز کرد، رشد مفاهیم جامعه‌گرایانه در سیاست و فرهنگ، نویسندگان را متوجه زندگی بی‌پناهان و افشای بی‌عدالتی‌های اجتماعی ساخته بود. اما اغلب نویسندگانی که به این مضامین پرداختند از حد ارایه برش‌هایی ناتورالیستی از زندگی، با نوعی بشردوستی کلی و رنجش‌های اجتماعی احساساتی، فراتر نرفتند. در عوض، […]