• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    ضدامپریالیستی

    آذر ۱۶, ۱۴۰۱

    جای خالی آثار هنری انقلابی و ضدامپریالیستی

    مسوولان حوزه های مختلف بویژه سینما که امروز تنها یادی از آن باقیمانده است، باید گوش شنوا داشته و نقدپذیر باشند و بیاموزند که ناکارآمدی،غفلت،ناتوانی و کم کاری خود بخصوص در عرصه فرهنگ را به حساب زرنگی و قدرت، شیطنت و مکاری دشمنان کشور و ایران ستیزان نگذارند.