• تاریخ : چهارشنبه - ۲ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    عرف و قانون

    شهریور ۲۵, ۱۳۹۹

    تعریف بزهکاری در عرف و قانون

    پایگاه خبری نمانامه: بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون […]