• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    علیرضا تبریزی

    خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

    رابطه اشعار شهریار و موسیقی

    به قلم: علیرضا تبریزی □ دکتر منوچهر جهانبگلو، در برنامه‌یی که از طرف دوستان و شاگردان استاد ابوالحسن صبا برپا شده بود، چنین گفته بود: «هر روز و ماه و سال که از درگذشت استاد ابوالحسن صبا، استاد بی‌نظیر موسیقی ایران، می‌گذرد، فقدان او بیش از پیش آشکار می‌شود؛ ضایعه‌یی که بی‌شک تاکنون جبران ناپذیر […]