• تاریخ : جمعه - ۴ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    علی اکبر سعیدی سیرجانی

    آذر ۱۷, ۱۳۹۳

    امامزاده تراشی در نگاه سعیدی سیرجانی!

    مقدمه کتاب «ای کوته‌آستینان» نوشته: علی اکبر سعیدی سیرجانی پایگاه خبری نمانامه: امروز که ناشر آمد و صفحات حروفچینی شدۀ کتاب را روی میزم ریخت و نالید که” با کاغذ بندی دو هزار و پانصد تومان نمی توان کتاب چاپ کرد”، و با شنیدن سوال من که ” یعنی هزار نسخه هم نمی شود چاپ […]