• تاریخ : چهارشنبه - ۲ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    عنایت سمیعی

    شهریور ۱, ۱۳۹۷

    توقف زمان در گرگ و میش؛ عنایت سمیعی

    پایگاه خبری نمانامه: به یک تعبیر، عصر حافظ تفاوت چندانی با سده‌ی پانزدهم هجری ندارد. ظاهراً روزشمار تاریخی ورق می‌خورد، سلسله‌ها می‌آیند و می‌روند ولی امیر مبارزالدین هم‌چنان از فراز سده‌ها پا در رکاب می‌تازد تا دولت بواسحاقی را که جان‌پناه شاعر آزاده بود، براندازد. بی‌گمان تکرار تاریخ، حرفی است مفت و ناشی از ذهنیتی […]