• تاریخ : دوشنبه - ۱۴ - اسفند - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  غوک نامه

  کتابِ «طفلی به نام شادی» محمدرضا شفیعی کدکنی
  آذر ۱۲, ۱۴۰۰

  کتابِ «طفلی به نام شادی» محمدرضا شفیعی کدکنی

  پایگاه خبری نمانامه: کتاب طفلی به نام شادی شامل پنج دفتر از سروده‌های محمدرضا شفیعی کدکنی، پژوهشگر و استاد بزرگ ادبیات فارسی است. کتاب طفلی به نام شادی بعد از ۲۳ سال منتشر شده است. درباره‌ی کتاب طفلی به نام شادی کتاب طفلی به نام شادی مجموعه اشعار و سروده‌های محمدرضا شفیعی کدکنی است. انتشارات سخن، کتاب طفلی به نام شادی را که شامل پنج دفتر از سروده‌های […]