• تاریخ : دوشنبه - ۱۴ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    فردوسی

    اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۱

    فردوسی و رستم و شاهنامه و مبارزه، نامیرا هستند!

    به قلم: جبارآذین نمانامه: بزرگانی مانند فردوسی جاودان و دیگر مشایخ و چهره های نامدار ادب و هنر ایران زمین که عمر و هستی خود را برای پاسداری و اشاعه و ارتقای فرهنگ و هنر کشور هزینه کرده و خود در نهایت فقر و انزوا در دوران حاکمیت های زر و زور و تزویر، درست […]