• تاریخ : چهارشنبه - ۲ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فرهاد دادوندی

    خرداد ۱۴, ۱۳۹۶

    آشنایی با خانم فوزیه کریمی

    نویسنده بروجردی که بدون اینکه درس بخواند نویسنده موفقی شد فوزیه کریمی متولد، فروردین سال هزار وسیصد وسی وهفت، در بروجرد، محله ای به نام گوشه گاپله سابق وبهارستان کنونی به دنیا آمد. او اگر چه درس نخوانده است، ولی توانست بنویسد و با قلم حرف های خود را به روی کاغذ بیاورد. خانم فوزیه […]