• تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فرهنگی جهانی شدن

    آذر ۲۴, ۱۴۰۱

    جهانی شدن و موسیقی ایران زمین

    Globalization  یا  Globalisation  واژه ای غربی است که به فارسی، جهانی شدن ترجمه شده است و برخی آن را جهانی سازی ترجمه کرده اند.