• تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فرهنگسازی

    خرداد ۴, ۱۳۹۹

    سینما ابزار د‌یپلماسی رسانه‌ای

    پایگاه خبری نمانامه: درباره سینما به عنوان ابزار رسانه جمعی صحبتها و البته تحقیقهای اندکی، در ایران صورت گرفته است و بیشتر از آنکه به بهرهبرداری از این بعد (ابزار رسانه) آن پرداخته شده باشد، همواره در نقش یک سرگرمی با پتانسیل درآمدزایی باال انگاشته شده است؛ به گونه ای که صنعتی کردن آن در […]