• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فرهنگ بزرگ سخن

    آذر ۱۱, ۱۳۹۸

    نقدی بر کتاب فرهنگ بزرگ سخن

    به قلم: دکتر محمد جواد شریعت □ در پایان مقاله‌ی پیشین، به کلمه‌ی «آغار» رسیدیم که آقای دکتر انوری آن را بُن مضارع «آغاردن» و «آغاریدن» به‌حساب آورده‌اند، و در صفحه‌ی ۱۲۲ هم‌چنین در دستور زبانی که برای پیام‌نور نوشته‌اند، بُن مضارع آغشتن را «آغر» ذکر کرده‌اند. در حالی‌که همین «آغار» بُن مضارع «آغشتن» است […]