• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  فرهنگ بومی

  تغییر و تحول اجتماعی در صد و بیست سال اخیر در ایران
  خرداد ۱۴, ۱۳۹۸

  تغییر و تحول اجتماعی در صد و بیست سال اخیر در ایران

  به قلم پروفسور حسن امین تغییر و تحول اجتماعی در صد و بیست سال اخیر در ایران در تغییر نام ها هم آشکار است. نام کوچک پدر بزرگ من، میر سید حسن بود. در زمان قاجار داشتن لقب از لوازم حرمت اجتماعی بود. لقب رسمی امین الشریعه با صدور فرمان خاص از مظفر الدین شاه […]