• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فرهنگ

    شهریور ۳, ۱۴۰۰

    باز هم سیاست بر فرهنگ پیروز شد!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: جدال سیاست با فرهنگ برای به خدمت گرفتن آن و اهالی فرهنگ و هنر، در ایران و جهان، تا زمان ملی و مردمی شدن دولت ها و حکومت ها ادامه خواهد داشت. چرا که سیاست به ذات به قدرت و ثروت و حکمرانی تمایل دارد و برخلاف آن  […]