• تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فلسفه سلام

    مهر ۶, ۱۴۰۰

    فلسفه سلام و دیدگاههای عامیانه نسبت به آن!

    به قلم: پروفسور سید حسن امین پایگاه خبری نمانامه: این ادعا که سلام به معنی تسلیم باشد و پس از حمله اعراب به ایران، ” عجم ” ملزم به اعلان آن به منظور اعلام تسلیم شده باشد، نادرست و بی پایه است به این دلایل: ١. اگر این روایت درست باشد، باید فقط یک ” عجم […]