• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فلسفه هنر

    شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

    فلسفه هنر معاصر ( سینما )

    پایگاه خبری نمانامه: انسانها هنر را برای تسکین خود برگزیده اند. چه هنرمندان و چه مخاطبان اثارهنری در هنرمایه ارامش می جویند. انچه در هنر به نظر اصل است زیبایی است. هرچند در هر زمانی زیبایی را به شکل های مختلفی درک میکنند. بعضی هنر را ایینه واقعیت های موجود درجهان از طبیعت تا زندگی […]