• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فهرست نویسی

    مهر ۲۴, ۱۳۹۹

    فهرست نویسی در کتابخانه ها

    پایگاه خبری نمانامه: سا زما ندهی قا نونمند و نظام یا فته مواد و تولیدات به شیوه الفبایی ویا هر شیوه منطقی دیگر که با اطلاعات توصیفی کوتاه مانند قیمت اندازه رنگ و ……… باشد . اصطلاحا فهرست CATALOG نامیده می شود. فهرست کتابخانه لیست منظمی است از کتابها و سایر مدارک اطلاعاتی کتابخانه است […]