• تاریخ : سه شنبه - ۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فیلسوف و حقوقدان

    بهمن ۲۳, ۱۴۰۱

    ‌لزوم مقدم داشتن تخصص بر تعهد

    فیلسوف و حقوقدان سه رشته اقتصاد، سیاست و حقوق به هم پیوسته اند. من چند نکته را در پیوند با این مقال و مقوله بر قلم می آورم و بعد یک «نتیجه اخلاقی» می گیرم: