• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - خرداد - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  فیلم ردخون

  نقد و تحلیل فیلم ردخون
  مهر ۷, ۱۳۹۸

  نقد و تحلیل فیلم ردخون

  ردخون، روایتی تکسویه، محدود و جانبدارانه دارد و فاقد نوآوری و خلاقیت در داستانسازی و چیدمان درست عناصردرام است