• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    قصیده

    مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

    قصیده ی هجرانیه ؛ احمد وثوق احمدی

    دریـغ از آنکـه مـرا رفت روزگار بـه سـر چـه روزها که بر آمد پـر از هـراس و خطر گذشـت عمـر بـه افسـوسِ روزگار بهـی  و حسرتا که بسر شـد زمان به بوک و مگر نمـانـد غیـر ملالـم نصیب در شـبِ عمـر  نمـاند غیـر خیـالـم ز بـاغِ دهـر ثمـر نـداشـت دورِ شبابـم هـوای شـوق و نشـاط […]