• تاریخ : شنبه - ۱۱ - آذر - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  قطعه ادبی

  تصنیفی از پانته آ مهدی نیا
  شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

  تصنیفی از پانته آ مهدی نیا

  با هم افتادیم از ماه یادت هست؟ ماه! تاول تبدار پر از چرک زمین چروکیده بر دل شب آویخته بر طاق زمین و ما چروکیده و چرک تبعید شدیم به زمینی که زمان میخواست ماه بشود با هم افتادیم از ماه یادت هست؟ تنها دریچه سیاهچال زمین من دروغ گفتم آن شب ماه برایم کم […]