• تاریخ : سه شنبه - ۲۶ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    كتاب اسرارالتوحيد

    مهر ۲۲, ۱۳۹۸

    حافظ و آیین ‌عیّاری و جوانمردی

    به قلم : دکتر اسماعیل حاکمی □ جوان‌مردی به‌معنی راه و روش گروهی است که اساس عقیده‌ی آنان این بود که از مردم کارسازی و دستگیری کنند و مهمان‌نوازی و بخشندگی داشته باشند و از ناتوانان و نیازمندان دستگیری نمایند و به آیین کرم و سخا رفتار کنند. در کتاب اسرارالتوحید در احوال و کرامات […]