• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    مؤسسات خدمات همگانی

    مهر ۲۴, ۱۳۹۹

    استانداردهای مورد نیاز در ساختمان کتابخانه

    پایگاه خبری نمانامه: گرچه معمولاً لازم است در هر کتابخانه عمومی بخش امانت و مراجعه جداگانه ای برای بزرگسالان و کودکان در نظر گرفت، اهمیت نسبی آن تحت مقتضیات گوناگون بسیار متفاوت خواهد بود. پیش از آنکه فضای لازم برای هر یک از این خدمات پیش بینی شود، باید براساس هدفهای کتابخانه و ارجحیت های […]