• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    مافیای سینما

    آبان ۱۲, ۱۴۰۰

    جنگ محمد خزاعی با اژدهای هفت سر مافیای سینما!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: سال ها تولیت سینمای کشور به عهده دوله ها و سلطنه ها و عوامل آنهابود و تا توانستند در تخریب سینما و دستاوردهای آن همت به خرج دادند و با نشاندن مزدوران خود بر صندلی های سینما و همراه کردن ملیجک ها و چاپلوسان با خود، خوردند و […]