• تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    مافیا

    فروردین ۲, ۱۴۰۰

    اکران نوروز در اختیار مافیا و کلان سرمایه داران سینما!

    به قلم: جبار آذین پایگاه خبری نمانامه: سینمای بیمار ایران،سال ها است که در هیچ زمینه ای، هیچ حرفی برای گفتن ندارد! نامدیران این بازار مکاره ملوک الطوایفی، امسال هم براساس منافع و رفاقت، اکران نوروز سینما را در اختیار مافیا،گنده پولداران سینما، نور چشمی ها و برای لاپوشانی به یک، دوتن سینماگر غیر وابسته […]