• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    ماهیت بازیگری

    شهریور ۱۶, ۱۳۹۹

    نمایش ( تئاتر ) زبان تئاتر

    پایگاه خبری نمانامه: نخستین خاستگاههای تئاتر در تاریخ مفقود شده است . ما نخستین بار با شکلی نسبتا تکامل یافته از آن در حدود ۵۴۰ سال پیش از میلاد در یونان باستان روبرو می شویم .         یک نظریه بر آن است که خاستگاه تئاتر نوعی شعائر است . احتمالا مراسم مربوط به مراسم دیونوس […]