• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  مترجم ادبیات داستانی

  درگذشت یک مترجم جوان ادبیات داستانی
  مرداد ۲, ۱۴۰۱
  «امیرحسین میرزائیان» به علت سکته‌ی مغزی درگذشت:

  درگذشت یک مترجم جوان ادبیات داستانی

   شنبه اول مردادماه ـ «امیرحسین میرزائیان»، مترجم ادبیات داستانی و کتاب‌های روان‌شناسی، به دلیل سکته‌ی مغزی درگذشت.