• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    متن آماده نمایشی

    شهریور ۲۶, ۱۳۹۹

    روشهایی « اجرایی» کار تئاتر با کودکان و نوجوانان

    پایگاه خبری نمانامه: بطور کلی دو روش عمده برای کار تئاتر با کودکان و نوجوانان وجود دارد: الف)  روش کار با « متن آماده نمایشی» یا ( نمایشنامه ) ب ) روش کار « بدیهه سازی» یا « نمایش خلاق» برنامه ها و شیوه کار این دو روش با یکدیگر تفاوتهای اساسی دارد و نتایج […]