• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    مجلس ضربت زدن

    خرداد ۱۶, ۱۳۹۷

    نمایشنامه مجلس ضربت زدن / بهرام بیضایی

    پایگاه خبری نمانامه: من کجا هستم؟ حقیقت من کجاست؟ روزگاری ساکن شهری بودم؛ و اینک قرن‌هاست سرگشته‌ی بیابان خضر الیاسم! شما مرا از من گرفتید. خیالات خود را به من چسباندید. خون از شمشیرم چکاندید و سرهای دشمنان به تیغ ذوالفقارم بریدید! قلعه‌گیر و خندق‌گذار و معجزه‌سازم کردید! شاه مردان و شیر خدا گفتید! از […]