• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  مجموعه «۱۳ شمالی»

  پخش مجموعه «۱۳ شمالی» تا رفع ابهامات ارشاد متوقف شد.
  مهر ۱۳, ۱۳۹۷

  پخش مجموعه «۱۳ شمالی» تا رفع ابهامات ارشاد متوقف شد.

    پایگاه خبری نمانامه: پخش مجموعه مسابقه «۱۳ شمالی» که هر شنبه در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شد، تا رفع ابهامات وزارت ارشاد متوقف شده است. به نقل از رضا جاپلقی، تهیه کننده این سریال، ابهاماتی در مسابقه «۱۳ شمالی» برای وزارت ارشاد به وجود آمده که در حال بررسی آن هستند. تهیه کننده «۱۳ […]