• تاریخ : سه شنبه - ۲۶ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    محاکم قضائی

    مهر ۲۰, ۱۳۹۸

    محاکم قضائی در زمان قاجاریه

    به قلم:دکتر احمد مهدوی دامغانی □ از کیفیّت دقیق «محاکم» در اوایل دوران قاجاریه تا نخستین سال‌های پادشاهی ناصرالدّین شاه، اطلاع جامعی در دست نیست، ولی براساس مدارک موجود، می‌توان دانست که در این مدت و لااقل تا سال ۱۲۷۵ هجری (دوازدهمین سال سلطنت ناصرالدّین شاه) روش «قضا» و اصول محاکمات به همان نحوه‌ی گذشته […]