• تاریخ : پنج شنبه - ۲۸ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  محروم کردن دانشگاه‌

  محروم کردن دانشگاه‌ها از اساتید برجسته، مصداق ظلم است!
  شهریور ۸, ۱۴۰۲
  حسن روحانی:

  محروم کردن دانشگاه‌ها از اساتید برجسته، مصداق ظلم است!

  سرنوشت ۸۵ میلیون ایرانی به چند نفری سپرده شده که کل آرایشان به چند صد هزار نفر هم نمی‌رسد. محروم کردن دانشگاه‌ها از اساتید برجسته ظلم به علم و کشور است