• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    محقق و نویسنده

    خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

    گفت و گو با «برومند شکری» محقق و نویسنده

    نمانامه: برومند شکری محقق و نویسنده در پاسخ به اینکه نویسندگان ما شناختی از فضای بومی خود ندارند می‌گوید: متاسفانه خود من هم از جمله نویسندگانی هستم که هیچ گاه فضای بومی  را دست مایه نوشتن قرار نداده ام و این بدترین غفلتی است که می تواند از جانب یک نویسنده  صورت بگیرد.  در واقع […]