• تاریخ : سه شنبه - ۲۶ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  محمدعلی جمال زاده

  بیهقی پژوهی و بیهقی پژوهان: دکتر قاسم غنی و دکتر فیاض
  مهر ۲۲, ۱۴۰۱

  بیهقی پژوهی و بیهقی پژوهان: دکتر قاسم غنی و دکتر فیاض

  تاریخ بیهقی، نه تنها تاریخ مستند بی غرضانه، بلکه یک اثر ادبی و شاید بهترین اثر منثور در ادب کلاسیک پارسی دری است. در معرفی این اثر فاخر در صد ساله اخیر تعدادی از استادان ادب موثر بوده اند و ما اینجا به معرفی دو تن از پیشگامان تصحیح انتقادی تاریخ بیهقی می پردازیم.