• تاریخ : پنج شنبه - ۲۸ - تیر - ۱۴۰۳
 • ساعت :

  محمد مصدق

  از مصدق و نهضت ملی چه می توان آموخت؟
  اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

  از مصدق و نهضت ملی چه می توان آموخت؟

  … مـلی‌گرایی و حکومت ملی در عصر مصدق‌، معادل‌ ناسیونالیسم غربی نبود، بلکه مفهوم مردم‌سالاری و دموکراسی و حاکمیت مـلی را داشـت.دریغ‌ که‌ در‌ آن اوان،اکثریت ملت ایران هنوز آمادگی کافی برای مشارکت همه‌جانبه‌ی سیاسی نـداشت و بـیگانگان و اسـتعمارطلبان‌ به‌ حکومت‌ ملی (بالقوه دموکراتیک) مصدق فرصت کافی برای تربیت مردم در این راستا‌ نـدادند‌.ایـن […]

  دی ۱۲, ۱۳۹۶

  زندگینامه دکتر حسین فاطمی

  پایگاه خبری نمانامه: دکتر حسین فاطمی در خانواده‌ای روحانی در سال ۱۲۹۶ و در شهر نایین متولد شد پدرش سید علی محمد معروف به سیف العلماء از روحانیون طراز اول نایین محسوب میگردید. حسین پس از طی کردن دوره ابتدایی به اصفهان عزیمت کرد و علاوه بر ادامه تحصیل در روزنامه چاپ اصفهان مشغول به […]