• تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    محمود درگاهي

    آبان ۵, ۱۳۹۸

    نقدی بر کتاب حافظ و الهیات رندی!

    به قلم: دکتر محمدجواد شریعت □ قبل از هر چیز باید این نکته را تذکر دهم که این بنده آقای دکتر محمود درگاهی را شخصی عالم و باسواد و محقق می‌دانم و استفاده‌ی ایشان را از منابع متعدد، و آن‌چه درباره‌ی حافظ نگاشته شده است ـ حتا از نوارها و دیسکت حافظ دکتر عبدالکریم سروش […]