• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    محمود نوروزی

    فروردین ۱۲, ۱۴۰۲

    کتاب «خلیج فارس از گذشته تا حال» نوشته محمود نوروزی

    به قلم: سیده حلیمه موسوی نمانامه: محمود نوروزی محقق، پژوهشگر‌ حوزه‌ی تاریخ، جغرافیا، فلسفه و دین،استاد دانشگاه تهران و نویسنده کتاب‌«خلیج فارس از گذشته تا حال» به بیان خلیج همیشه فارس و تحولات پیشین و وضعیت کنونی آن پرداخته و در جستجوی اسناد مهم تاریخی در این مجموعه، خلیج فارس را جزو شناسنامه‌ی ایران و […]