• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    محمّدعلي امام شوشتري

    آبان ۶, ۱۳۹۸

    موسیقی دانان ایرانی

    به قلم: استاد عباس منطقی □ ۱ـ درآمد روان‌شاد محمّدعلی امام شوشتری، در کتاب ایران گاهواره‌ی دانش و هنر به استناد تحقیقات بزرگانی چون هنری جورج فارمر، می‌نویسد که اعراب جز حُدی (به ضمّ ح بر وزن جدی) برای تحریک و ترغیب شتران که تندتر بروند و نصب (به فتح اول و بر وزن شرم) […]