• تاریخ : دوشنبه - ۲۵ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    مذهب سنّت

    آذر ۱۰, ۱۳۹۸

    نقد و نظری بر اندیشه‌ دینی حافظ

    به قلم: دکتر هاشم محمدی این‌که آثار و اشعار و نوشته‌های هر شاعر و نویسنده‌یی نشان‌دهنده‌ی سیر تطور و تحول آرا و افکار وی در ادوار مختلف زندگی‌ست، قطعیّت و حتمیّت کافی نداشته، کاملاً درست است و اگر صدر مقاله را بازخوانی فرمایید، گفته شده: تلاشی‌ست که راهی به‌سوی اندیشه‌ی دینی وی گشوده شود و […]