• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    مرگِ آرتمیوکروز

    مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

    کارلوس فوئنتس: گذر از مرز پنهانیِ درون؛

    پایگاه خبری نمانامه: گرینگوی پیر (ترجمۀ عبدالله کوثری،۱۳۷۸)، مثل مرگِ آرتمیوکروز (ترجمۀ مهدی سحابی، ۱۳۶۴)، از رمان‎هایی است که کارلوس فوئنتس(-۱۹۲۸ ۲۰۱۲) دربارۀ “زخم‎های انقلاب، کابوس پیشرفت و پایداریِ رویاها” نوشته است. انقلاب مکزیک و نقش آن در فرایند هویت‎یابیِ مردم این کشور، زمینۀ تاریخیِ کتاب را تشکیل می‎دهد. فوئنتس انقلاب مکزیک را عامل کشف […]