• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    مریم مشرف

    آبان ۷, ۱۳۹۸

    نقدی بر مرغ بهشتی؛ زندگی و شعر شهریار

    دکتر مریم مشرف در سرتاسر ایران، شهریورماه، سال‌گشت درگذشت شهریار، شاعر بلندآوازه‌ی معاصر است که بعضی اشعار او در میان عامه‌ی مردم ایران از مقبولیتی هرچه تمام‌تر برخوردار شده است و به این دلیل دو سه سال پیش مجلس شورای اسلامی قصد داشت که روز خاصی را به‌نام «روز شهریار یا روز شعر» تصویب کند. […]