بانوی تکراری، زمین سرد آماتوری و سرزده تجربی در تلویزیون جادویی ایران!

به قلم: جبار آذین

سه مجموعه تلویزیونی جدید از صدا و سیمای انحصاری و اسپانسری و سرمایه سالار کشور در حال پخش است. سریال”بوم و بانو” را سعید سلطانی، مجموعه ساز سابقه دار تلویزیون ساخته است. او با آنکه در مجموعه سازی، کارنامه ای قابل دفاع دارد، اما سریال تازه اش، چندان چنگی به دل نمی زند.

سلطانی با درام سطحی عاشقانه ، سیاسی، تاریخی و اجتماعی “بوم وبانو” کوشیده است بر سرسفره ای بنشیند که پیشتر”بانوشهرزاد” و”بانوی عمارت”و پیشتر از آنها سریال مانای”هزاردستان” نشسته اند. از همین رو به رغم برخی ویژگی ها، کارش نسخه ای متوسط در مقایسه با سریال های یاد شده است و موضوع و محتوا و داستان آن،مخاطبانی راکه عاشقانه های شهرزاد و بانوی عمارت را دیده اند،ارضا نمی کند وازاین منظربرای سلطانی و دیگرسازندگان بوم و بانو امتیازی تلقی نمی شود و در نهایت، دستپختشان را نسبت به دو سریال دیگر سیما، در سطح بالای متوسط قرار می دهد. زمین گرم، نخستین تجربه سعید نعمت الله در مقام کارگردان و چندمین کالای تلویزیونی یک تهیه کننده آقا زاده و نور چشمی است که به لطف برخی نا مدیران و.. سیما، مانند دو، سه آنتن پر کن شبیه خود و سفارشی و فرمایشی ساز، در تلویزیون بدون در و پیکر کشور، گنگر خورده و لنگر انداخته اند و چپ و راست سریالهای رفاقتی می سازند و کیسه کیسه از تلویزیون، دلار می برند.

نعمت الله، گرچه در فیلمنامه نویسی، دارای ذوق و تبحر است، اما سریالش، کاری به شدت ضعیف و آماتوری و نمایشگر ناتوانی او در تصویرسازی های مناسب است که آگاهی اندک نعمت الله را در شناخت و بهره گیری از دوربین و تصویرسازی نمایان می کند. زمین گرم،هرچند از منظر نگارش و قوت فیلمنامه، کم و بیش گرم و گیرا است ،ولی در اجرا و کارگردانی، سطحی و نازل است و استفاده از بازیگران توانا هم نتوانسته آن را قابل تحمل کند.

امتیاز فیلمنامه بر ساختار هنری ضعیف و کارگردانی دم دستی زمین گرم، سلطه دارد. سرزده را بهادر اسدی ساخته است. “سرزده” یک مجموعه خانوادگی، پلیسی و حادثه ای است که تجربه آموزی کارگردانش را در تصویر کردن علایقش و سریال سازی آشکار می کند. با آنکه این سریال هم در نگارش فیلمنامه، پرداخت داستان ،فضاسازی، شخصیت پردازی و کارگردانی و بازی ها کاستی ها دارد، اما از زمین گرم غیر قابل تحمل، قابل تحمل تر است. در کل با اغماض! ازفیلمنامه های به نسبت جمع و جور و بازی های بعضی بازیگران سریال های مذکور می شود به عنوان امتیازهای آن ها یاد کرد.