«نرگس» شهرستانی برتر از «شاهرگ» آقازاده تهرانی !


به قلم: جبار آذین (منتقد و مدرس سینما)

پایگاه خبری نمانامه: تلویزیون انحصاری و اسپانسری، پخش دو سریال جدید را آغازکرده است. دخترم نرگس، کاری از مرکز استانها که با همکاری گروهی از هنرمندان کشور تولید شده است. دخترم نرگس، یک درام خانوادگی، حادثه ای و پلیسی است که کارگردان آن کوشیده درحد بضاعت هنری خود از مولفه های گونه های پلیسی و خانوادگی در ساخت و پرداخت سریال استفاده کند که باید یادآور شد درایجاد ارتباط با مخاطب و تعریف روایت های تعلیق دار سریال به نسبت موفق است. در میان تولیدات شهرستان ها که اغلب کارهای متوسط و زیر متوسط اند، دخترم نرگس، از نظر نوشتار و ساختار تلویزیونی وهنری و بازیها، کاری بالای متوسط است. شاهرک، عنوان سریال دوم است که آن را آقازاده ای تهیه کرده که سال ها است بر سر سفره سیماییان، بیت المال را تناول می کند و چپ و راست سریال می سازد. شاهرک، یک سریال تاریخی اجتماعی است که بنا دارد داستانک های قوام نیافته خود را در مقاطعی از سال های نخست انقلاب و دفاع مقدس بازگو کند. روزهای آخر فعالیت های سیاسی تروریستی سازمان مجاهدین خلق و درگیری کمیته ایها و اطلاعاتی ها با آنها و رخداد دفاع مقدس، تاکنون موضوع تولید چندین فیلم و سریال واقع شده وهر کس و گروه هم ازآن بهره ها برده و براساس ذوق و سلیقه خود آن را ساخته است. از همین رو، سازندگان شاهرک، سوژه جدید و حرف ناگفته ای که در کنار دریافت اطلاعات مفید تاریخی و سیاسی، برای مخاطب جذابیت هنری هم به همراه داشته باشد را دستمایه قرارنداده اند. سوژه و داستان نخ نما و تکراری، ساختار هنری تلویزیونی زیر متوسط و استفاده از برخی عوامل درجه چندم هنری و فنی و بی توجهی به واقعیت های مستند تاریخی،فضا سازی های ضعیف، اشکالات تکنیکی و فنی و سطحی نگری، شاهرک را سریالی ضعیف، بودجه بر باده، آنتن پرکن و تکراری و فاقد جذابیت نشان می دهد. سریالی که چنانچه درست و استاندارد و کامل و نوآور ساخته می شد، شاید می توانست جزو مجموعه های ماندگار قرار گیرد، ولی نوشتارکم جان و کم مایه، پردازش ضعیف کاراکتر ها، ماجرا و داستان سازی و حادثه پردازی سطحی و … آن را ناتوان ارایه کرده است.شاهرک هم مانندده ها سریال بودجه خواردیگر، حاصل رفاقت، رانت، باندبازی و شعبده چراغ جادوی نفتی ودلاری تلویزیون است!