هویت ملی در سینما

بخش عظیمی از آگاهی رسانی در شناخت هویت ملتی با ساخت فیلمهایی است که در سینما به نمایش در می آید. فیلمسازانی که در نشان دادن هویت واقعی ما کاردان هستند را دریابیم. نگذاریم بیش از این ملتهایی که با تاریخ نداشته اشان، داشته های ما را غارت کنند و  در فریب و گمراهی اندیشه ی دیگر ملت ها و یا پژوهشگرانی که درپی کشف و فهمیدن از گذشته ها هستند را بفریبند. سینما می تواند به جهانیان نشان بدهد که چه عناصری در میان چه ملتهایی به بشریت بها داد وباچه گویش, پوشش و آرایشی برای پیش برد درست زندگی گردن انسان ها گام های تلاشگرانه ای برداشته است.

محمود رضاخانی