• تاریخ : پنج شنبه - ۳۱ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    رسانه‌های سیاسی

    بهمن ۱۵, ۱۴۰۲

    نقش رسانه های جدید در سیاست

    به قلم: حسن نامور مقدمه نمانامه: رسانه‌های سیاسی جدید اشکالی از ارتباط هستند. این رسانه ها در بسترها و یا درون شبکه‌هایی که تعامل و همکاری را در خود جای داده اند، تولید، انتشار و تبادل محتوای سیاسی را تسهیل می‌کنند. آنها در طول سه دهه گذشته به سرعت تکامل یافته اند، و همچنان به […]